Information för programvaruleverantör eller utvecklare

Det här är sidorna för dig som är programvaruleverantör eller utvecklare av affärssystem.

Här hittar du information och stöd för hur du utvecklar funktioner för utbyte av filer mellan ditt affärssystem och Bankgirosystemet, bland annat manualer och testfiler.

Vi arbetar mot ett gemensamt mål

Du som programvaruleverantör och utvecklare av affärssystem är viktig för Bankgirot.  De lösningar för förmedling av betalningar som vi utvecklar och förvaltar bygger på samarbeten med dig som programvaruleverantörer.

Så här stödjer vi dig

  • Använd vår kompetens för att öka kundnyttan i dina betalningslösningar – vi beskriver gärna nyttan med olika funktioner som ger din programvara ökad kundnytta.
  • Vår samverkan med bankerna i Bankgirosystemet skapar en stor räckvidd till fler potentiella kunder.
  • Vi är den ledande aktören för massbetalningar. När du bygger in stöd för våra lösningar i dina produkter får du en bred kundpotential.  
  • Vi bjuder in till en dialog om framtida betalningssätt.

Vad är Bankgirot-klassning och hur går den till?

Bankgirot-klassning sker per tjänst, det vill säga ett program (affärs-, ekonomi-, eller lönesystem) kan vara Bankgirot-klassat för Leverantörsbetalningar men inte för Autogiro.

Om ett program är Bankgirot-klassat för till exempel Bankgiro Inbetalningar innebär det att programmet klarar av de kriterier som satts upp för Bankgiro Inbetalningar. Kriterierna är framtagna av Bankgirot och syftar till att säkerställa kvalitet och säkerhet. Ett exempel på kriteria kan vara att programmet använder de senaste layouterna och kan hantera återredovisning på fil.

Klassningen är ingen certifiering och innebär inte att Bankgirot testar ditt program.

 Informationsmöte för dig som är programvaruleverantör eller utvecklare

Via länken nedan kommer du att komma vidare till bankföreningen där du kan läsa mer om transformationen och delta på informationsmöte.
https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/ny-nordisk-betalningsinfrastruktur/informationsmoete-foer-banker-programvaruleverantoerer-och-utvecklare-av-affaerssystem/