Information och support om programvaror som stödjer Bankgirots tjänster

Det här är sidorna för dig som är programvaruleverantör eller utvecklare av affärssystem.

Här hittar du information och stöd för hur du utvecklar funktioner för utbyte av filer mellan ditt affärssystem och Bankgirosystemet, bland annat manualer och testfiler.

Här finns också vår populära söktjänst Programtorget, som du kan anmäla dina programvaror som stödjer Bankgirots betalningstjänster och e-fakturatjänster till.

Vi arbetar mot ett gemensamt mål

Du som programvaruleverantör och utvecklare av affärssystem är viktig för Bankgirot.  De lösningar för förmedling av betalningar som vi utvecklar och förvaltar bygger på samarbeten med dig som programvaruleverantörer.

Så här stödjer vi dig

  • Använd vår kompetens för att öka kundnyttan i dina betalningslösningar – vi beskriver gärna nyttan med olika funktioner som ger din programvara ökad kundnytta.
  • Presentera dina programvaror på Bankgirots marknadsföringsplats Programtorget
  • Vår samverkan med bankerna i Bankgirosystemet skapar en stor räckvidd till fler potentiella kunder.
  • Vi är den ledande aktören för massbetalningar. När du bygger in stöd för våra lösningar i dina produkter får du en bred kundpotential.  
  • Prenumerera på en eller fler RSS-flöden och följ de tjänster som berör dig. Då får du information om alla uppdateringar om tjänsterna och förändringar.
  • Vi bjuder in till en dialog om framtida betalningssätt.

Det här är Programtorget

Bankgirots Programtorg är en uppskattad söktjänst för företag och bankpersonal som söker information om vilka programvaror som stödjer bankgirotjänsterna och e-faktura.

För dig som programvaruleverantör är Programtorget en marknadsföringsplats där du kan presentera dina programvaror för potentiella kunder som söker nya lösningar.

Syftet med Programtorget är att öka kundnyttan och skapa tydligheten för våra gemensamma kunder genom att enkelt och smidigt kunna presentera rätt lösning för deras behov. Som programvaruleverantör är du välkommen att delta gratis på detta marknadstorg.

Vilka program som klarar av ett visst format, alternativt kan hantera en viss bankgirotjänst är en vanlig fråga som ställs både till Bankgirot och till bankerna. Därför är vi noga med att affärs-, ekonomi- och lönesystem har fungerande anpassningar för Bankgirosystemets format och gränssnitt.

Det är viktigt att informationen på Programtorget är uppdaterad och det säkerställer vi bland annat genom Bankgirot-klassningen av programvaror. När din programvara blivit Bankgirot-klassad innebär det att den uppfyller Bankgirots villkor och att informationen om programvaran får publiceras på Programtorget.

Vad är Bankgirot-klassning och hur går den till?

Bankgirot-klassning sker per tjänst, det vill säga ett program (affärs-, ekonomi-, eller lönesystem) kan vara Bankgirot-klassat för Leverantörsbetalningar men inte för Autogiro.

Om ett program är Bankgirot-klassat för till exempel Bankgiro Inbetalningar innebär det att programmet klarar av de kriterier som satts upp för Bankgiro Inbetalningar. Kriterierna är framtagna av Bankgirot och syftar till att säkerställa kvalitet och säkerhet. Ett exempel på kriteria kan vara att programmet använder de senaste layouterna och kan hantera återredovisning på fil.

Klassningen är ingen certifiering och innebär inte att Bankgirot testar ditt program.

Så här får du dina programvaror Bankgirot-klassade och sedan publicerade på Programtorget!

  • Anmäla dig till Programtorget. I o m anmälan intygar du att de produkter du anmäler uppfyller Bankgirots krav och dina programvaror blir Bankgirot-klassade.
  • Informationen om programvarorna godkänns av Bankgirot och publiceras sedan ut på Bankgirots webbplats.
  • Det är du som utvecklande företag som går i god för att programvaran verkligen uppfyller kriterierna för Programtorget.