Digitala tjänster

Bankgirot erbjuder tjänster till banker och bankgemensamma bolag baserat på bankgemensamma IT-lösningar samt tillhörande kringtjänster. Erbjudandet innehåller drift, förvaltning och utveckling inom områdena elektronisk identifiering och signering samt mobila betalningar. Dessutom erbjuds tjänster för elektronisk fakturering.

Digitala tjänster har utformat två värdeerbjudanden; Digital information och Digitala lösningar.

Digitala fakturor, dokument och meddelanden

Inom Digital information erbjuds elektroniska meddelanden och dokument som har en koppling till privat- eller affärsekonomin och som blir byggstenar i digitala affärsflöden och ger ökad konkurrenskraft hos företag, banker och andra finansiella institut. Exempel på tjänster är elektronisk fakturering, andra meddelanden samt digitalisering av leverantörsfakturor.

Elektronisk identifiering, signering och mobila betalningar

Området Digitala lösningar utvecklar och förvaltar bankgemensamma IT-lösningar och levererar kringtjänster, för att genom skalfördelar sänka IT-kostnaderna för kunderna och/eller bidra till realiseringen av branschgemensamma IT-drivna innovationsprojekt. Idag ansvarar Bankgirot för bankgemensam utveckling inom områdena elektronisk identifiering, mobila betalningar samt företagstjänst för enkel anslutning till identifiering och signering.

Drivkrafter bakom digital utveckling av bankernas erbjudanden

Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen. En tydlig effekt av digitaliseringen är att den öppnar upp för nya aktörer som på olika sätt positionerar sig med tjänster för privat- eller affärsekonomin. Den traditionella värdekedjan för finansiella tjänster bryts upp och befintliga aktörer riskerar att förlora kundgränssnitten. Genom att digitalisera en allt större del av vardagsekonomin för slutkunderna kan bankerna bredda sitt erbjudande och stärka sin position.

Vår roll är att stötta bankerna genom att fortsätta utvecklingen av kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitaliseringen
av tjänster för privat- och affärsekonomin, exempelvis fakturatjänster, e-identifiering och, inte minst, infrastrukturlösningar till mobila betalningar, säger Håkan Ygberg, Affärsområdeschef, Digitala tjänster

Bankgirot arbetar med att hantera utvecklingen inom ramen för de regler och krav som omgärdar all Bankgirots verksamhet, samtidigt som vi möter marknadens krav på snabbare lansering av nya tjänster.