Digitala tjänster

Bankgirot erbjuder tjänster till banker och bankgemensamma bolag baserat på bankgemensamma IT-lösningar samt tillhörande kringtjänster som elektronisk fakturering.

Digitala fakturor, dokument och meddelanden

Inom Digital information erbjuds elektroniska meddelanden och dokument som har en koppling till privat- eller affärsekonomin och som blir byggstenar i digitala affärsflöden och ger ökad konkurrenskraft hos företag, banker och andra finansiella institut. Exempel på tjänster är elektronisk fakturering, andra meddelanden samt digitalisering av leverantörsfakturor.