Clearinghuset Bankgirot

Bankgirot är det enda clearinghus i Sverige som har tillstånd att utföra clearing av massbetalningar och hantering av realtidsbetalningar samt finansiella transaktioner mellan banker för betalningar gjorda med kort och uttag i bankomater. 

Bankgirots roll som clearinghus är att tillhandahålla en effektiv och säker betalningsinfrastruktur för deltagarna och deras kunder. 

Bankgirots verksamhet startade 1959 med betalningar i Bankgirosystemet och tillhörande tjänster. Med det nya betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder nu Bankgirot även möjligheter för att utveckla framtidens betalningar.

”Varje timme flödar betalningar mellan avsändare och mottagare och varje dag ser vi till att mer än 50 miljarder kronor hamnar exakt där de ska. Vi garanterar flödet.”

Bankgirot är det enda clearinghuset i det svenska betalsystemet som hanterar massbetalningar. Det sker i form av gireringar via Bankgironummer, insättningar till bankkonton. Bankgirot har sedan 2012 även fått  Riksbankens förtroende att sköta dygnet runt-betalningar. Det möjliggör att betalningar kan ske även då Riksbanken har stängt. Fördelen med realtidsbetalningar är att de sker direkt från konto till konto och ingen kreditrisk uppstår mellan banker. 

Det svenska betalsystemet och dess clearingorganisationer

Clearingorganisationen Bankgirot

Som clearinghus tar Bankgirot emot bankernas kunduppdrag om betalningar och clearar dessa till ett aggregerat belopp per bank och ser till att avveckling görs i RIX-systemet hos Riksbanken eller i Bir Avvecklingstjänst. Det kallas clearing och avveckling.

Clearing och avveckling med Bankgirot

Bankgirot tillhandahåller betalningstjänster för in- och utbetalningar och bearbetar informationen som hör till betalningar så att rätt information redovisas för rätt tjänst vid rätt tidpunkt. 

Följande flöden hanteras av Bankgirot 

Bankgirot hanterar flera flöden

Som clearinghus är Bankgirots uppgift att upprätthålla säkerheten samt att hålla nere kostnaderna i det finansiella systemet genom effektiva processer och stordriftsfördelar. Bankgirot bidrar till att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt se till att varje betalning kommer till rätt mottagare i rätt tid.

I Sverige är det Finansinspektionen som ger Bankgirot tillstånd att få vara clearinghus och verksamheten övervakas av Riksbanken som ett led i sitt uppdrag att främja en säker och effektiv betalningsinfrastruktur.