Vårt erbjudande

Sedan 1959 tillhandahåller Bankgirot den grundläggande finansiella infrastrukturen för förmedling av betalningar och betalningsinformation. Genom att varje dag året runt generera ett snabbt och säkert transaktionsflöde blir Bankgirot också det centrala navet i det svenska finansiella systemet.

Clearing och Avveckling

Clearing och avveckling är kärnan i Bankgirots verksamhet och genom den bidrar Bankgirot till att garantera säkerheten och att hålla nere kostnaderna i det finansiella systemet. Verksamheten bedrivs med tillstånd av Finansinspektionen och under övervakning av Riksbanken.

Betalningar

Betalningar i Bankgirosystemet med tillhörande tjänster utgör Bankgirots historiska utgångspunkt. Vid utgången av 2015 var 21 banker anslutna. Med betalsystemet Betalningar i realtid möjliggör Bankgirot även överföringar mellan banker i realtid. Som första tjänst att använda sig av Betalningar i realtid är den mobila betalningslösningen Swish, som nu kan följas av nya innovativa betalningsflöden.

Digitala tjänster

Bankgirot erbjuder tjänster till banker och bankgemensamma bolag baserat på bankgemensamma IT-lösningar samt tillhörande kringtjänster. Erbjudandet innehåller drift, förvaltning och utveckling inom områdena elektronisk identifiering och signering samt mobila betalningar. Dessutom erbjuds tjänster för elektronisk fakturering och informationshantering som möjliggör digitalisering av vardagsekonomin.