Viktiga milstolpar

Bankgirot skapades 1959 av de svenska bankerna. Då var namnet Bankgirocentralen och förkortades BGC. Bankgirots uppgift var att utveckla och förvalta ett betalningssystem som var helt öppet, som minimerade kostnaderna, gav stordriftsfördelar och hade en hög säkerhetsnivå. Bankgirot har sedan dess utvecklats och förändrats. Här kan du läsa om de större händelserna i Bankgirots historia.

2019

Betalningar i realtid (BiR) firar en miljard betalningar sedan starten 2012.

Bankgirot fyller 60 år och firade som möjliggörare på betalmarknaden tillsammans med kunder, medarbetare och partners.

2018

Beslut om outsourcing av IT-drift och utökad outsoucing av utveckling till partners.

2017

I maj flyttar Bankgirot till nya lokaler i Liljeholmen.

Jeanette Jäger tillsätts som tillförordnad vd i april månad.

2016

Swish vinner inUse Awards – priset som går till den tjänst som gjort användarnas vardag enklare och roligare.

Swish Handel lanseras i januari. Nu finns tre lösningar för mobila realtidsbetalningar: Swish Privat (från privatperson till privatperson), Swish Företag (från privatperson till företag) och Swish Handel (för webb- eller appköp). 

2015

Vid årsskiftet 2015/2016 hade Swish som Bankgirot utvecklar och förvaltar på uppdrag av Getswish AB, mer än 4 miljoner användare. Verbet swisha tog 2015 plats på Språkrådets årliga nyordlista.

Kommunikationssättet BgCom stängs ned och ersätts av den mer utvecklade och moderna kommunikationslösningen Bankgiro Link.

Torbjörn Ericsson är VD.

2014

Under året tilldelades Bankgirot Model Bank Award av analysföretaget Celent för utvecklingen av Betalningar i realtid.

Den 29 december avvecklade Bankgirot betalningar mellan banker till ett totalt belopp på mer än 116 miljarder SEK.

2013CIO Awards för Årets projekt till Bankgirot 2013

Som ett av de första clearinghusen genomför Bankgirot en intern självutvärdering enligt Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI).

Bankgirots Betalningar i realtid och Swish låter tala om sig runt om i världen och blir rikt belönade t.ex. projektet Apollo som utvecklar Betalningar i realtid och Swish utnämns till Årets projekt av CIO Sweden vid CIO Awards. 

2012

Bankgirot sjösatte ett nytt betalsystem, Betalningar i realtid. Det första betalflödet att kopplas till den nya plattformen är den mobila betalningslösningen Swish, som lanserades i december av sex svenska banker.

Bankgirots logotypeDen 24 april bytte BGC namn till Bankgirot och ett nytt varumärke implementerades i oktober. År 2012 sysselsatte Bankgirot cirka 240 medarbetare.   

2011

Bankgirot övertog produktägarskapet för e-faktura efter att tidigare ha ansvarat för drift, utveckling och kundservice. En ny version av Autogiro, där all information är elektronisk, lanserades i november. Totalt förmedlades 791 miljoner betalningar.

Den 28 februari 2011 hanterade bankgirosystemet 42 miljoner transaktioner på en dag, vilket slog det förra rekordet från 2009 på 35 miljoner.  

2010

Delar av Bankgirosystemet, Autogirots medgivandehantering och Emmitentutbetalningar, produktionssattes på engelska VocaLinks plattform i februari. Fortsatt utveckling av nya infrastrukturella lösningar inom elektronisk identifiering och e-faktura. Finansinspektionen gav tillstånd till den nya identifieringstjänsten eID Gateway.

2009

Antal anställda är 220 personer, 770 miljoner transaktioner utförs och 9356 miljarder kronor förmedlas. 90 procent av alla betalningar hanteras elektroniskt. Förberedelser för att föra över drift och förvaltning av bankgiroplattformen till VocaLink pågår. Bankgirot fyller 50 år. 

2008

Utveckling och förvaltning outsorcas till Logica. Birgitta Simonsson är vd.  

2007

Antal anställda: 340 st, antal transaktioner: 620 miljoner st, förmedlat belopp: 6 686 miljarder kronor. 87 procent av alla betalningar hanteras nu elektroniskt. Bankgirot initierar strategiskt samarbete med engelska VocaLink.  

2006

Bankgirot lanserar både Bankgiro Inbetalningar som är en heltäckande och mer effektiv inbetalningstjänst och Bankgiro Link som är en kommunikationslösning för att skicka och hämta filer till och från Bankgirot

Genom att ta tillvara BGCs  roll och position i betalnings-kedjan blir vi en självklar nod  för betalningslösningar även i framtiden. Bankgirot 2000-talet.

Eva Gidlöf är vd.  

2003

Elektronisk ID-tjänst lanseras som bl a används i självdeklaration.  

2002

Förberedelser till eventuell EMU-anslutning. Antal transaktioner: 363 miljoner st varav 78 procent är elektroniska, förmedlade beloppet var 4 043 mdr kronor.  

1999-2000

Bankgirots ägarbanker planerar att köpa Postgirot och slå ihop Postgirot med Bankgirot till Svenska Girot. Planerna stoppas av konkurrensmyndigheten. Detta bidrog till att många banker bestämde sig för att satsa på Bankgirot istället för att ha två girolösningar.

Nytt clearing och avvecklingssystem. Avveckling sker på behandlingsdagen vilket gör betalningssystemet snabbare. En lösning för e-faktura lanseras. Privatgirot tar över all pappershantering (alla blankettbetalningar).  

1998

Utvecklingsarbete för att förbereda betalningssystemet Bankgirot inför nya krav på clearing och avveckling, millenniumskiftet samt den nya eurovalutan. Kommunikationslösningen BgCom lanseras så att kunder kan skicka och hämta filer till och från Bankgirot. Ragnar Santesson är vd.  

1996-1997

Alternativa betalningsformer införs bland annat via Internet. 1997: Antal anställda: 669 st, antal transaktioner: 290 miljoner, förmedlat belopp: 2 623 mdr kronor.  

1995-1996

Utländska banker öppnar filialer i Sverige, vilket bidrar till att fler banker ansluter sig till Bankgirosystemet. Beslut om ny produktionsplattform tas vilket effektiviserar Bankgirots verksamhet. Internet skapar nya möjligheter.  

1994

Ny avtalsstruktur mot bankkunderna skapas vilket gör att banken har hela affären med bankkunden. Avreglering av statliga betalningar, tidigare var alla statliga betalningar tvungna att skickas genom Postgirot. Nya svenska banker etableras. Möjlighet att få överskjutande skatt insatt på bankkonto införs.  

Kuvertering sker manuellt fram till 1992 på Bankgirot.

1992

Nya Autogiro startar med nya och förbättrade funktionaliteter. Ny datafångstteknik, IMAGE, införs. Manuell registrering av avier försvinner. Antal anställda: 750 st.  

1989

Företagen får möjlighet att sända in betalningsuppdragen direkt till Bankgirot (Bg-Direkt). Sven Schelin är vd.  

1988

Bankgirot bygger nya lokaler och flyttar till Globenområdet. IBM installeras som komplement till Unisys. Antal anställda: 1131 st, antal transaktioner: 179 miljoner, förmedlat belopp: 1 533 mdr kronor. Privatgirot bildar eget aktiebolag.  

1987

Bankgirocentralen blir Aktiebolag Bankgirocentralen BGC AB. Maskinell kuvertering av insättningsuppgifterna börjar.  

I datorhallen övervakas driften. Bankgirot på 80-talet.

1986

Utländska banker får möjlighet att via dotterbolag etablera sig i Sverige, vilket bidrar till att fler utländska banker ansluter sig till Bankgirosystemet.  

1985

Nytt kommunikationsprogram för PC-kunder "Telebankgiro". Registrering av kontokortsnotor växer stort.  

1984

Bankgirot övertar Bankomatdriften, datasystemet för Bankomaten. Bankgirot skickar kompletterande information om bankomatuttag mellan olika banker.  

1982

Ny leverantörsbetalningsrutin med nya funktioner anpassade till små och stora företag hos BGC.  

1981-1984

Genomförs byte av stordatorer från ICL till Unisys, vilket bidrog att öka standardiseringen med banksystemen.  

1981

Bankgirot hanterar bankens uppdrag gällande privatpersoner och företag. Nu utvecklades ny betalningsrutin för privatpersoner. Privatpersoner skickar betalningsavier i kuvert till Bankgirot som i sin tur registrerade betalningarna och skickar informationen till betalningsmottagaren.  

1980

Skattebetalningar via Bankgirot erbjuds företagen med bevakning av förfallodagarna. Antal anställda: 758 st, antal transaktioner: 91 miljoner, förmedlat belopp: 486 mdr kr.  

1979BG-grabben gör reklam för Bankgirots tjänster på 70-talet.

Finansministern hade några år tidigare tillsatt en utredning rörande förhållandet mellan Postgirot och Bankgirot. Det ifrågasattes om det var rationellt att Sverige hade två konkurrerande girosystem. Utredning som presenterades 1979 fastslog emellertid att konkurrensen ”medför stora fördelar”.  

1975

Teletransmission, informationen skickas via telenätet, till och från Bankgirot (BGC).

1974

Ingvar Anderberg är vd. Ansvaret för bankernas dataclearing läggs nu på Bankgirot (BGC).  

1970

OCR-tekniken etableras och med den elektronisk avläsning av betalningsavier. Skapar integrering med mottagarnas kundreskontror. Antal anställda: 400 st, antal transaktioner: 31 miljoner, förmedlat belopp: 99 mdr kr.  

1969

Autogiro för betalningar från privatpersoner startar. Kontoinsättningsrutiner för löner, pensioner med mera.  

1967

Autogiro för företag införs som tjänst av BGC. Första mottagaren blir ICA-Eol i Göteborg.  

1966

Maskinell rutin för leverantörsbetalningar startar. Första kunderna är Volvo och Stockholms Läns Landsting. Bankband till bankerna, nu börjar man kommunicera via datateknik.  

Rätt bankgironummer för en felaktig betalning söks i kortregistret över bankgirokunderna. Bankgirot på 60-talet.

1965

De första datorerna installeras på Bankgirot, så kallad MICR-tekniken införs. Avierna registreras och samtidigt skapas möjlighet till maskinell läsbarhet av dessa.  

1964

Lennart Börnfors är vd för BGC.

1960 
Ungefär 100 anställda och cirka en miljon transaktioner genomförs. Rutinerna är helt manuella. Sparbankernas Bank och Jordbrukets Bank ansluter sig vilket gör att alla Sveriges affärsbanker, jordbrukskassor och sparbanker nu är med i bankgirosamarbetet. 

1959

Bankgirocentralen (BGC) startar (konsortium) den 16 november på Lilla Nygatan 23 vilket var Stockholm Enskilda Banks första huvudkontor. De banker som skrev under avtalet om bankgirot var Bohusbanken, Jämtlands folkbank, Skaraborgs Enskilda Bank, Smålands Bank, Sundsvalls Enskilda Bank, Sveriges Kreditbank, Wermlands Enskilda Bank, Göteborgs Bank, Skandinaviska Banken, Skånska Banken, Stockholms Enskilda Bank, Svenska Handelsbanken, Uplands Enskilda Bank och Östergötlands Enskilda Bank. Curt G Ohlsson är vd.  

1950-1959

Tester med blankettbetalningar mellan de enskilda bankkontoren genomförs.