Vi garanterar betalsverige!

Bankgirot är en av Nordens ledande leverantörer av betalningsinfrastruktur och finansiella tjänster med en urstark historia. Vi har garanterat och digitaliserat den svenska betalmarknaden i över 60 år.

Fintech i Sverige startade med Bankgirot! Det slår Handelshögskolan i Stockholm fast i en rapport om den svenska fintechbranschen och hur den utvecklats. Och svensk fintech har de senaste åren fått stor internationell uppmärksamhet tack vare nya affärsidéer och tekniska lösningar som vuxit fram genom digitala innovationer. 

Ny teknik och nya tekniska lösningar är hjärtat i Bankgirots verksamhet.

Garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden 

Bankgirot är ett bolag med en samhällsbärande funktion i bank- och betalningsbranschen. Tack vare vår unika roll som myndighetsreglerad infrastruktur för massbetalningar bidrar vi till att den ekonomiska vardagen fungerar smidigt för 6 miljoner privatpersoner och omkring 500 000 företag. Utan att vi egentligen syns. Det gör att vi på Bankgirot är mycket stolta när vi säger att vi är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Faktum är att Bankgirot har tagit fram infrastruktur och innovativa finansiella tjänster sedan 1959. 

Bankgirot har garanterat och digitaliserat den svenska betalmarknaden i snart 60 år.

Effektivisering ett viktigt uppdrag

Bankgirots historia började på Lilla Nygatan i Gamla stan. Bankgirots historia började på Lilla Nygatan i Gamla stan. Uppdraget var att underlätta och effektivisera bankernas hantering av betalningar. Det fanns en rejäl utmaning redan från start eftersom bankerna hade tappat affären med betalningstransaktioner till statliga Postgirot. Uppdraget var att underlätta och effektivisera bankernas hantering av betalningar. Bankgirot utvecklade effektiva lösningar, tog matchen med Postgirot och blev störst på marknaden.

Kundfokus och Co-creation redan från start

Bankgirots unika ställning och nära samarbete med kunderna har resulterat i djup kunskap om kunderna och deras behov. Kundrelation och vad vi kan utveckla tillsammans har alltid varit helt central för Bankgirot. Under åttiotalet uppgraderade och standardiserade Bankgirot sina plattformar för att möta bankernas utveckling av internetbankerna och nya tjänster till dem.  Man kan säga att det som idag kallas co-creation, sitter i ryggraden på alla som arbetar på Bankgirot. Vår expertis används många gånger för att samla och facilitera bankerna så att vi tillsammans kan utveckla nya idéer som ger innovativa lösningar för marknadens behov.

Det som idag kallas co-creation, sitter i ryggraden på alla som arbetar på Bankgirot.

Digital pionjär

Ny teknik och nya tekniska lösningar är hjärtat i Bankgirots verksamhet. Redan 1965 installerades de första datorerna och digitaliseringen var igång. Tack vare datorerna kunde resan mot automation och effektivisering ta sin början och 1970 fick kunderna möjlighet att betala räkningar automatiskt med Autogiro. Allt fler betalningsavier på papper krävde rationell hantering och nästa innovation var därför att skapa elektronisk inläsning av betalningsavier. Bankgirot utvecklade OCR-numret som tog digitaliseringen av svenska betalningar ett steg vidare.

Plattformar som är basen för Sveriges digitalisering

Bankgirot har tagit fram fler centrala bidrag till digitaliseringen av det svenska samhället. Redan 2003 lanserades PKI Services, en plattform för elektronisk identifiering. Plattformen bidrar till att göra tjänster smidiga och sekundsnabba. Allt i takt med att Sverige förväntar sig digital service dygnet runt, med enkla, säkra och tillgängliga lösningar.

Innovation i världsklass

Det är ”BiR” som gör succéappen Swish möjlig.Vår kanske största innovation är den världsberömda betalplattformen ”BiR”, eller Betalningar I Realtid.  När ”BiR” lanserades 2012 satte den en ny global standard för realtidsbetalningar och det är ”BiR” som gör succéappen Swish möjlig. Betalningar i Realtid är ett av våra stora bidrag till digitaliseringen av det svenska samhället. När man summerar vårt arbete genom bolagets historia kan man säga att Bankgirot har digitaliserat och garanterat den svenska betalmarknaden redan från start. 

Det är ”BiR” som gör succéappen Swish möjlig.

Nya krav på marknad i förändring

Digitaliseringen sveper nu fram och förändrar alla delar i det svenska samhället. En infrastruktur med säker clearing och avveckling av betalningar är minst lika viktig som tidigare. Men det ställs idag nya krav på hur den ska fungera i det finansiella systemet.

En viktig katalysator för den mångfald som finns idag bland betalningar är avregleringar och nya regler. EU:s
PSD2-direktiv, som varit en av drivkrafterna för Open Banking. Den europeiska SEPA-standardiseringen av betalningar och PSD2-direktivet ger bankerna konkurrens av nya spelare.

Globala aktörer som Google och Amazon lika väl som mindre utmanarbanker skapar nya förutsättningar på marknaden. Bankgirot påverkas speciellt av några av de nordiska bankernas initiativ för att skapa en gemensam nordisk betalinfrastruktur.

I Norden har sex banker ambitionen att skapa en nordisk betalinfrastruktur. Bankerna bildade under 2019 bolaget P27
Nordic Payment Platform (P27 NPP) som meddelat sin avsikt att förvärva Bankgirot.

Redo för nya utmaningar

Bankgirot är på så vis en del i den omstöpning av det globala betallandskapet som pågår och kommer att spela en viktig roll för lång tid framöver i transformationen till en ny betalinfrastruktur. Förutsatt att det pågående förvärvet blir av kommer Bankgirots kompetens bidra till att skapa världens första gränsöverskridande betalinfrastruktur. 

Bankgirot är redo att möta de förändringar som är på väg. Vi står rustade för framtiden - hur den än ser ut.