Bankgirots styrelse

I styrelsen sitter representanter för Bankgirots ägare och personal. Ledamöterna i Bankgirots styrelse nomineras av ägarbankerna

Magnus Sternbrink Magnus Sternbrink, Handelsbanken, ordförande

 Gert Andersson, Länsförsäkringar Bank

Olle Durelius Olle Durelius, SEB

Fredrik Härdling Fredrik Härdling, Nordea

David Lidhagen David Lidhagen, Danske Bank

Kristine Nilsson Edström Kirstine Nilsson Edström, Swedbank

Malin Thorin, Personalrepresentant

Suppleanter
Johanna Cerwall, Skandiabanken
Anna Possne, Handelsbanken
Annelie Deboneras, Bankgirot, Suppleant Personalrepresentant, Finansförbundet