Bankgirots ägare

Bankgirot är ett dotterbolag till P27. P27 i sin tur ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank. Aktierna fördelas lika mellan dessa sex ägare.

 Ägarbanker