Bankgirots ägare

Bankgirot verksamhet startades 1959 av de svenska bankerna för att utveckla och förvalta Bankgirot. Målet var ett betalningssystem som var helt öppet, som minimerade kostnaderna, gav stordriftsfördelar och hade en hög säkerhetsnivå.

Ägandet idag

Bankgirots ägs idag av följande Banker med fördelningen:

Danske Bank 1,7%
Länsförsäkringar Bank 0,3%
Nordea 10,0%
Skandiabanken 0,3%
SEB 33,1%
Handelsbanken 25,4%
Swedbank 29,2%