Organisation

Hos Bankgirot jobbar runt 200 personer. Ungefär hälften hanterar den operativa verksamheten, som kundservice och it-driften. Övriga är verksamma i utveckling och förvaltning av produkter och tjänster, flertalet med inriktning på utvecklingen av framtidens betalningsinfrastruktur samt i olika stabs- och stödfunktioner.