Betalningsstatistik från Bankgirot

Varje månad publicerar Bankgirot betalningsstatistik för den svenska massbetalningsmarknaden. Statistiken visar betalningar i Bankgirots båda betalsystem: Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Nedan följer ett sammandrag för utvecklingen under senaste månaden.

Betalningsstatistik för augusti 2023

Antal betalningar och belopp i Bankgirosystemet

Antalet betalningstransaktioner i augusti i Bankgirosystemet uppgick till 202 miljoner betalningar vilket var en minskning med 2,7 procent jämfört med samma månad 2022.

Diagram – Antal förmedlade betalningar i Bankgirosystemet 

Antal förmedlade transaktioner i Bankgirosystemet

 

Förmedlat belopp av utbetalningar

Det är autogiro- och internetbetalningar som står för den största andelen utbetalningar. Dessa två betaltyper står för cirka 80 procent av det totala antalet betalningar i Bankgirosystemet på utbetalningssidan. 

Förmedlat belopp på utbetalningssidan under augusti var 1158 miljarder kronor vilket motsvarar en minskning med 0,8 procent jämfört med samma månad föregående år. 

Diagram – Förmedlat belopp i Bankgirosystemet 

Förmedlat belopp i Bankgirosystemet

 

Antal betalningar i betalsystemet Betalningar i realtid

I Bankgirots betalningssystem för realtidsbetalningar, Betalningar i realtid, har volymutvecklingen varit stark sedan betalsystemet lanserades för 11 år sedan. I augusti 2023 genomfördes drygt 173 miljoner betalningar vilket motsvarar en tillväxt på cirka 8 procent jämfört med samma månad 2022.

Diagram – Antal förmedlade betalningar i betalningssystemet Betalningar i realtid 

Förmedlade betalningar BiR

Dessa data finns nedladdningsbara i excel-filen som även innehåller historiska data.

Ladda ned all data i en Excel-fil