Vi garanterar den svenska betalmarknaden

Bankgirot är navet i det svenska betalsystemet. Bolaget utgör en viktig del av kedjan för i stort sett alla betalningar som genomförs mellan företag, myndigheter och privatpersoner. Med sin långa erfarenhet av betalningar spelar Bankgirot en viktig roll i Sveriges betalmarknad..

Detta är Bankgirot

Bankgirot spelar en avgörande roll i betalningskedjan. Sveriges betalningar av fakturor, löneinsättningar och överföringar mellan bankkonton sammanställs (clearas) här. Genom betalningssystemen Bankgirosystemet, som behandlar girobetalningar, och BiR som hanterar betalningar i realtid levererar Bankgirot säkra och effektiva betalningar mellan hushåll, företag och myndigheter. Bankgirot är den enda clearingorganisationen i Sverige för massbetalningar.

Bankgirot - en del i det finansiella systemet

Det finansiella systemet gör det möjligt för privatpersoner, företag och myndigheter att genomföra betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Banker och andra finansiella institut länkas samman i systemet. Detta gör att aktörer och deras system är beroende av varandra för att de ska kunna fungera.

Bankgirot tillhandahåller betalningssystem för betalningar i svenska kronor mellan hushåll, företag och myndigheter. Alla Sveriges betalningar av fakturor, löneinsättningar, Autogiro och överföringar mellan bankkonton clearas och avvecklas via Bankgirot. Bankgirot genomför också avveckling (regleringen av skuld/fordran mellan banker) av Mastercards korttjänster, bankomatuttag och hanteringen av kontanter.

Innovation i världsklass

Det är ”BiR” som gör succéappen Swish möjlig.Vår kanske största innovation är den världsberömda betalplattformen ”BiR”, eller Betalningar I Realtid.  När "BiR" lanserades 2012 satte den en ny global standard för realtidsbetalningar. Betalningar i Realtid är ett av våra stora bidrag till digitaliseringen av det svenska samhället. 

Det är "BiR" som gör succéappen Swish möjlig.