Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden

Bankgirot har en central roll i den svenska betalningsinfrastrukturen. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden för sex miljoner privatpersoner och mer än en halv miljon företag.

Samhällsbärande utan att märkas

Bankgirot är ett bolag med en samhällsbärande funktion i bank- och betalningsbranschen. Tack vare vår unika roll som myndighetsreglerad infrastruktur för massbetalningar bidrar vi till att den ekonomiska vardagen fungerar smidigt för sex miljoner privatpersoner och omkring en halv miljon företag. Utan att vi egentligen syns!

Våra 200 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering.

Bankgirot ger dig enkla, säkra och tillgängliga betalningar utan att du märker det. 

Innovation i världsklass

Det är ”BiR” som gör succéappen Swish möjlig.Vår kanske största innovation är den världsberömda betalplattformen ”BiR”, eller Betalningar I Realtid.  När "BiR" lanserades 2012 satte den en ny global standard för realtidsbetalningar. Betalningar i Realtid är ett av våra stora bidrag till digitaliseringen av det svenska samhället.

Det är "BiR" som gör succéappen Swish möjlig.

Vår misson - Open Payments

Digitaliseringen sveper nu genom och förändrar alla delar i det svenska samhället. På Bankgirot ser vi att det utvecklats en direktekonomi där vi bidrar genom att fortsätta att digitalisera betalmarknaden.

Genom vår mission ”Open Payments” öppnar vi upp betalmarknaden och ger kunderna enkla, säkra och tillgängliga betalningar över gränserna.