Rapportera oegentligheter (Whistleblowing)

Bankgirots verksamhet är tillståndspliktig och ska bedrivas i enlighet med gällande lagar, regler och tillstånd. Verksamheten ska bedrivas rättvist och professionellt och på ett sätt så att allmänhetens förtroende för betalningssystemen och Bankgirots verksamhet i övrigt upprätthålls.

Skulle du som samarbetspartner eller annan extern part, konsult och medarbetare iaktta beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga kan du rapportera dessa oegentligheter via Bankgirots whistleblow-förfarande.

Whistleblowing/rapportering av oegentligheter avser framförallt anmälan mot personer i ledande ställning inom Bankgirot. En anmälan kan göras anonymt. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar, varken vid tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden.

Så här gör du

Du skickar in din iaktagelse via brev som postas till Bankgirot, 105 19 Stockholm
eller
genom att lämna brevet till receptionen på Mejerivägen 1 under vardagar kl. 08.00-17.00.

Kuvertet ska vara märkt ”Bankgirots Säkerhetschef tillhanda”.