Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig byggsten för Bankgirots förmåga att verka på en betalmarknad i förändring.

För att kunna garantera våra tjänsters tillgänglighet och säkra samhällsviktig betalningsinfrastruktur är det viktigt att vi som arbetsgivare erbjuder ett hållbart och jämlikt arbetsliv, med bra arbetsvillkor som resulterar i friska och engagerade medarbetare. Bankgirot vill även bidra till en positiv samhällsutveckling genom att stötta organisationer utanför vår egen verksamhet.

Jämställdhet

Bankgirot är sedan många år tillbaka en ovanligt jämställd arbetsplats jämfört med genomsnittet inom finans- och IT-branschen. Bolaget arbetar aktivt för att alla ska ges samma möjligheter till kompetensutveckling och till balans mellan arbete och privatliv. Under 2018 har en uppdaterad jämställdhets- och mångfaldsplan antagits, med större betoning på mångfald. 

Som ett betalinfrastrukturbolag är det en prioriterad fråga för Bankgirot att bidra till en mer balanserad könsfördelning i bank- och finansbranschen, både avseende medarbetare och chefer.

Jeanette pod for parity med följande bildtext: Jämställdhetspodd. Bankgirots vd Jeanette Jäger medverkade i EYs populära jämställdhetspodd ”Pod for Parity”. Här tillsammans med programledaren Susanne Tillqvist.Jämställdhetspodd. Bankgirots vd Jeanette Jäger medverkade i EYs populära jämställdhetspodd ”Pod for Parity”. Här tillsammans med programledaren Susanne Tillqvist.

När det gäller chefsposter har vi länge haft en övervikt av kvinnliga chefer på samtliga nivåer. På Bankgirot är sex av tio (63 procent) ledare kvinnor, motsvarande siffra för 2017 var 62 procent.
I bank- och 
finansbranschen är hälften av cheferna (45 %) kvinnor, enligt statistik från BAO Finansförbundet (2017). Bankgirot uppmuntrar både kvinnor och män till föräldraledighet, genom ekonomisk ersättning utöver gällande kollektivavtal.

Kvalitet och tillgänglighet

Bankgirots kunder ska kunna lita på att driften fungerar varje sekund, minut, timme, dygnet runt, året om. Under 2018, har Bankgirot, precis som tidigare år, uppvisat en hög kvalitet i alla levererade tjänster. 99,9 % av tiden har Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst varit tillgänglig 2018.
Under 2018 genomfördes en omstrukturering av Bankgirots kontinuitetsplaner som resulterat i en förhöjd beredskap och ökad medvetenhet inom bolaget.

Våra medarbetare

Bankgirots ambition är att vara en eftertraktad arbetsgivare som lockar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare. Vi vill erbjuda en god arbetsmiljö med fokus på trivsel och hälsa. Vi arbetar aktivt för att våra värderingar Affärsmässig, Ansvarsfull och Öppen ska vara en naturlig del i hur vi förhåller oss till varandra och hur vi fattar beslut.

I september arrangerades en Medarbetardag där samtliga våra 270 medarbetare under en heldag diskuterade våra värderingar.Under hösten ägde Bankgirots årliga medarbetardag för nyanställda rum. Här ges möjlighet att få lära sig mer om Bankgirot och att få träffa ledningen.

 

Bankgirot som arbetsgivare

Oavsett vilka arbetsuppgifter en medarbetare har på Bankgirot spelar alla en viktig roll i betalsverige. För att Bankgirots medarbetare ska ha en hållbar vardag behöver det finnas en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ser attraktiva och sunda arbetsvillkor, jämlikhet, hälsa och träning som viktiga delar för ett hållbart medarbetarskap och ledarskap.

För att främja en öppen och feedbackgivande företagskultur lanserade Bankgirot under året ett digitalt verktyg där medarbetare kan ge varandra beröm och positiv feedback. Under året har totalt 1200 beröm delats ut. Hjälpsam,
lagspelare och omtänksam är de mest populära berömmen.

Hälsa och arbetsmiljö
Bankgirot strävar efter att hälsofrågorna ska vara en naturlig del av vardagen, med en företagskultur och arbetsmiljö som fokuserar på trivsel, hälsa och balans i livet. Vi värnar också om våra medarbetares hälsa genom hälsoundersökningar, hälsoförsäkring, friskvårdsbidrag och en egen aktiv idrottsförening som arrangerar sportaktiviteter med stöd av bidrag från företaget. Totalt hölls det över 200 träningspass av medarbetare för medarbetare inom yoga, cirkelträning, step-up och innebandy under 2018. Ett flertal föreläsningar med extern expertis för att uppmuntra en hälsosam livsstil och utbilda chefer och medarbetare har hållits under 2018.

Träna din hjärna och ta en löptur. Det var huvudbudskapet när Anders Hansen författare till ”Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna” gästade Bankgirot i november 2018.

Träna din hjärna och ta en löptur. Det var huvudbudskapet när Anders Hansen författare till ”Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna” gästade Bankgirot i november 2018.

Frågor som rör både fysisk och psykisk arbetsmiljö diskuteras löpande i Bankgirots Arbetsmiljökommitté som består av representanter från arbetsgivare, medarbetare, fack och arbetsmiljöombud. Efter flytten till Bankgirots nya lokaler i Liljeholmen 2017, anses den fysiska arbetsmiljön vara mycket god.

Vårt samhällsengagemang

Med en central samhällsfunktion tycker vi det är viktigt att stödja sociala som bidrar till en god samhällsutveckling. Vi stödjer sociala projekt som stöttar ungas möjlighet till utbildning.

 

I november 2017 stod Bankgirot värd för vår första meetup i samarbete med HelloWorld! då 100 barn och unga med olika bakgrund och datorvana bjöds in för att lära sig om digitalt skapande. Under 2018 var Bankgirot värd ett meetup i samarbete med HelloWorld!. Barn och unga med olika bakgrund och datorvana bjöds in för att lära sig om digitalt skapande.

Läs mer om vårt samhällsengagemang med Hello World!, Pantamera och Stiftelsen Läxhjälpen.