Flytten – hur Bankgirot arbetar med hållbarhet i praktiken

I maj 2017 flyttade Bankgirot efter 29 år i samma fastighet till nya kontorslokaler i Liljeholmen.

Flytt till nya lokaler med grönt hyresavtal

Hela flytten genomfördes med hållbarhet i fokus, både i fråga om det nya kontoret och avvecklingen av det gamla. Återvinning och recycling var viktiga ledord, liksom grön el och kloka miljöval.

Upphandlingen genomfördes med en så kallad grön bilaga som förutsätter ett hållbarhetstänk från både fastighetsägare och hyresgäst.

Istället för att låta allt material och möbler från 350 arbetsplatser och källarförråd hamna på tippen omvandlades flyttprojektet till ett stort hållbarhetsprojekt i syfte att återvinna, skänka och sälja så mycket som möjligt av det vi inte behövde i våra nya lokaler.

Resultatet av flyttprojektet överträffade alla förväntningar, både ur ett miljö- och affärsperspektiv.

Infografik över flytten till Liljeholmen