Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att att vår verksamhet drivs utifrån en idé om sund lönsamhet och tillväxt och att våra resurser används på ett bra sätt.

En viktig del av Bankgirots kärnuppdrag är därför att säkerställa prisvärda, kostnadseffektiva och hållbara betaltjänster. Men för oss handlar Ekonomisk hållbarhet även om att ha nöjda kunder och att bidra med en affärsmässighet och digitalisering som gynnar det svenska samhället.

Innovativa och långsiktiga betallösningar

Under 2018 har Bankgirot fortsatt arbetet med
att utveckla morgondagens betaltjänster som
möter kundernas behov. Bland annat har servicetjänster digitaliserats och en tjänst som innebär att
Bankgirot kan övervaka realtidstransaktioner
och hjälpa banker och myndigheter i deras brottsbekämpande
arbete utretts.

En hållbar leverantörskedja

Bankgirot har även stärkt bolagets förutsättningar
att etablera en beställarorganisation i en multisourcingmiljö. De genomförda förändringarna ger nya arbetssätt i hela
bolaget. I samband med outsourcingbesluten
har befintliga leverantörspolicyer och
rutiner har uppdaterats. Ett flertal medarbetare
med leverantörsansvar har även fått utbildning
i leverantörshantering- och styrning.

Kunden i fokus

Med kundens bästa i fokusI 60 år har Bankgirot drivit teknisk innovation tillsammans med kunder, myndigheter och partners. Kundrelation har alltid varit centralt för Bankgirot. NKI-resultatet på 74 (72) visar att kunderna har ett stort förtroende för Bankgirot som bolag och för de produkter och tjänster som vi erbjuder. Enligt Svenskt kvalitetsindex ligger Bankgirots kundnöjdhet på en fortsatt klart högre nivå än genomsnittet för banker med företagskunder i Sverige, där snittet är 67.

Så här säger några av våra kunder om oss:

Bankgirot har en stark relation till bankerna, en stabil drift och lång erfarenhet samt erbjuder väl fungerande tjänster för svenska betalningar. - HANDELSBANKEN

Bankgirot har en stor rutin på befintliga betalflöden med god stabilitet i produktionen. - LÄNSFÖRSÄKRINGAR 

Bankgirot visar hur bra det är att ha en gemensam clearing där alla banker och finansiella institut träffas och kommer överens om betalningsinfrastrukturen. - SEB

Bankgirot är väldigt lyhörda för oss som kund och de vill verkligen driva saker framåt. - SWEDBANK 

Ladda ned vår årsredovisning