Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att att vår verksamhet drivs utifrån en idé om sund lönsamhet och tillväxt och att våra resurser används på ett bra sätt.

En viktig del av Bankgirots kärnuppdrag är därför att säkerställa prisvärda, kostnadseffektiva och hållbara betaltjänster. Men för oss handlar Ekonomisk hållbarhet även om att ha nöjda kunder och att bidra med en affärsmässighet och digitalisering som gynnar det svenska samhället.

Kunden i fokus

Med kundens bästa i fokusSedan starten 1959 har Bankgirot drivit teknisk innovation tillsammans med kunder, myndigheter och partners. Vår unika ställning och nära samarbete med kunderna har resulterat i djup kunskap om deras behov. Kundrelation och vad vi kan utveckla tillsammans har alltid varit centralt för Bankgirot. I jämförelse med branschen visar årets kundundersökning att Bankgirots kundnöjdhet ligger på en högre nivå än genomsnittet för banker med företagskunder i Sverige enligt Svenskt kvalitetsindex. Bankgirot får index 72 av 100 att jämföra med banksnittet på 62. Nio av tio kunder (85 procent) anser även att Bankgirot är ett ansvarsfullt, pålitligt och kunnigt företag.

Så här säger några av våra kunder om oss:

Bankgirot har en stark relation till bankerna, en stabil drift och lång erfarenhet samt erbjuder väl fungerande tjänster för svenska betalningar. - HANDELSBANKEN

Bankgirot har en stor rutin på befintliga betalflöden med god stabilitet i produktionen. - LÄNSFÖRSÄKRINGAR 

Bankgirot visar hur bra det är att ha en gemensam clearing där alla banker och finansiella institut träffas och kommer överens om betalningsinfrastrukturen. - SEB

Bankgirot är väldigt lyhörda för oss som kund och de vill verkligen driva saker framåt. - SWEDBANK 

Ladda ned vår årsredovisning