Ekologisk hållbarhet

För Bankgirot innebär ekologisk hållbarhet att aktivt arbeta med att minska vår miljö- och klimatpåverkan, göra medvetna miljöval och satsa på moderna och digitala tjänster som minskar pappersanvändningen.

Ekologisk hållbarhet

Bankgirot en del av Stockholms klimatpakt

Som ett led i vår satsning på ekologisk hållbarhet är Bankgirot numera medlem i Stockholms klimatpakt - ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. 

Bankgirot är medlem i Stockholms klimatpakt

Klimatpaktens syfte är att staden och näringslivet kraftsamlar tillsammans för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

Vår klimatpåverkan

Under 2017 gjordes en klimatberäkning av Bankgirots verksamhet som visar att 70 procent bolagets klimatpåverkan består av koldioxidutsläpp kopplat till papper och logistik. Detta är vår största utmaning ur miljösynpunkt, men ocså det område som vi tillsammans med våra kunder har störst möjlighet att påverka. 

Bankgirots klimatpåverkan

Pappersförbrukning och digitalisering

Resultatet från klimatberäkningen visar att papper i någon form, från tillverkning till utskrift, utskick och postgång står för ca 70 procent av Bankgirots klimatpåverkan. 

För att få ner pappershanteringen digitaliserar Bankgirot sina  servicetjänster med målet att alla kopior som beställs av myndigheter, banker eller bankernas kunder ska levereras digitalt. När nya rutiner är implementerade hos kunderna, beräknas antalet postade pappersutskrifter minska med 60-70 procent.
Förutom minskad klimatpåverkan kommer digitaliseringen också bidra till ökad effektivitet och ökad säkerhet för våra kunder. På några års sikt ser vi en radikal minskning av papper. Alla nya tjänster som utvecklas är pappersfria från start.

Energiförbrukning

 2018 genomfördes en kartläggning av Bankgirots energiförbrukning som visar att Bankgirot har en lägre energiförbrukning än jämförbara företag. Kostnaderna för energi är mycket små relativt vår omsättning. Det gröna hyresavtalet och vårt energisnåla kontor innebär att kostnaden för energi per anställd har minskat med 74 procent sedan 2016. Detta trots stigande energipriser.

Läs mer om flytten till Liljeholmen