Ekologisk hållbarhet

För Bankgirot innebär ekologisk hållbarhet att aktivt arbeta med att minska vår miljö- och klimatpåverkan, göra medvetna miljöval och satsa på moderna och digitala tjänster som minskar pappersanvändningen.

Ekologisk hållbarhet

Bankgirot en del av Stockholms klimatpakt

Som ett led i vår satsning på ekologisk hållbarhet är Bankgirot numera medlem i Stockholms klimatpakt - ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. 

Bankgirot är medlem i Stockholms klimatpakt

Klimatpaktens syfte är att staden och näringslivet kraftsamlar tillsammans för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

Vår klimatpåverkan

Under 2017 gjorde vi en beräkning av Bankgirots totala klimatpåverkan i form av utsläpp av koldioxid. Beräkningen påvisade att de två delar som orsakar mest utsläpp är logistik och material, båda direkt kopplade till pappersanvändning.

Bankgirots klimatpåverkan

Pappersförbrukning

Resultatet från klimatberäkningen visar att papper i någon form, från tillverkning till utskrift, utskick och postgång står för ca 70 procent av Bankgirots klimatpåverkan. Det är vår största utmaning ur miljösynpunkt, men också det område som vi tillsammans med våra kunder har störst möjlighet att påverka. På några års sikt ser vi en radikal minskning av papper. Alla nya tjänster som utvecklas är pappersfria från start.

Energiförbrukning

Under 2017 flyttade Bankgirot till ett nytt kontor med goda förutsättningar för hållbara val. Upphandlingen genomfördes med en så kallad grön bilaga som förutsätter ett hållbarhetstänk från både fastighetsägare och hyresgäst. Grön förnyelsebar el, lampor med ljussensorer, energisnåla maskiner och god avfallshantering ska hjälpa till att minska elförbrukning och klimatpåverkan.

Läs mer om flytten till Liljeholmen

Tjänsteresor

Totalt sett har Bankgirots resande minskat kraftigt sedan 2012 och antalet resor med flyg minskar stadigt till förmån för tåg. Under 2017 gjordes nästan hälften av alla resor med tåg.

Tjänsteresor med tåg ökar

Under slutet av 2016 gjordes ett arbete med att förändra våra interna riktlinjer för resor, och att säkerställa miljöval som förstahandsalternativ när biljetter och hotell bokas via vår researrangör.