En ny nordisk betalningsinfrastruktur etableras

Den svenska betalinfrastrukturen står inför en omfattande transformation under de kommande åren. Det bankägda bolaget P27 Nordic Payments (P27) har ambitionen att skapa en effektiv och flexibel nordisk betalningsinfrastruktur för nationella och gränsöverskridande betalningar i såväl nordiska valutor som euro.

Transformationen av den svenska betalmarknaden leds av P27 och Bankföreningen genom svenska Transformationsprogrammet där även Bankgirot deltar aktivt i kommittéer och arbetsgrupper.

Den planerade transformationen till en ny nordisk betalningsinfrastruktur, där clearing och avveckling av betaltransaktioner ska hanteras via P27 och Riksbanken samtidigt som en stor del av betaltjänsterna tillhandahålls av bankerna själva, påverkar Bankgirot på ett genomgripande sätt. Bankgirot är en del av transformationen och avser att följa den transformationsplan som marknaden beslutar om.

Mot bakgrund av transformationen på den svenska betalmarknaden, har Bankgirot tre strategiska uppdrag:

  1. Säkerställa stabilitet i befintlig infrastruktur - enligt regelverk och myndighetskrav, till sista transaktion.
  2. Genomföra en ansvarsfull avveckling av nuvarande tjänster och verksamhet - enligt marknadens vid var tid gällande transformationsplan. 
  3. Stödja en effektiv transformation av betalningsinfrastrukturen - enligt kundefterfrågan och i den utsträckning vi har möjlighet.

Ett gemensamt program för transformationen av den svenska betalmarknaden
Transformationen till den kommande nordiska betalningsinfrastrukturen involverar många i det finansiella ekosystemet och påverkar ett väldigt stort antal aktörer. Först in i den nya strukturen är Sverige. För att transformationen till den nya infrastrukturen ska ske samordnat och på ett så effektivt sätt som möjligt, styrs den svenska delen av övergångsarbetet i svenska Transformationsprogrammet - en ny styrmodell. I transformationsprogrammet ingår Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia, DNB, P27, Svenska Bankföreningen och Bankgirot.

RIX-INST – realtidsbetalningar i Riksbanken
Den svenska transformationsplanen tar höjd för icke tidskritiska betalningar. I juni 2018 aviserade Riksbanken sin ambition att lansera ett eget system för avveckling av realtidsbetalningar. Ett år senare beslutade Riksbanken att gå vidare med projektet och har avtalat med Europeiska centralbanken om att använda TIPS, ett system för avveckling av realtidsbetalningar i Euro, även för den svenska kronan.. Som en följd av detta kommer den idag populära betaltjänsten Swish att successivt föras över från Bankgirots realtidsplattform BiR till den nya plattform som utvecklas av P27 och som kopplas till Riksbankens RIX-INST. Projektet ska vara genomfört 2023.

Svenska Transformationsprogrammet
Svenska Transformationsprogrammet har fastställts som styrmodell för transformationen av produkter och tjänster på den svenska betalmarknaden. Transformationsprogrammet ansvarar bland annat för att den gemensamma transformationsplanen hålls och ska tillhandahålla en manual för hur den svenska transformationen kommer att ske med tidplan, milstolpar, riskhantering med mera.

För mer information om det svenska Transformationsprogrammet vänligen besök: https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/ny-nordisk-betalningsinfrastruktur/svenska-transformationsprogrammet/