Bg Skattefullmakt

Skattefullmakt har upphört. Efter den 18 januari 2016 kan ditt företag inte längre använda Skattefullmakt.

Skattefullmakt

Efter den 18 januari 2016 kan ditt företag inte längre betala debiterad preliminärskatt (F-skatt och särskild A-skatt) med Skattefullmakt.

För att undvika försenade skattebetalningar behöver du säkerställa att du från och med februari betalar F-skatt och särskild A-skatt via Leverantörsbetalningar eller din internetbank. För mer information om inbetalning av skatt se Skattebroschyren (SKV408) som finns tillgänglig på www.skatteverket.se.

Om ditt företags skatter hanteras av annan part, exempelvis en ekonomibyrå, behöver du även informera dem om att tjänsten upphör.

Kontakta din bank

Din bank hjälper dig att hitta det bästa alternativet för betalning av skatt för ditt företag.

Varför stängs Skattefullmakt?

Bankgirot har tillsammans med bankerna beslutat att stänga tjänsten eftersom den idag används av ett begränsat antal företag och endast hanterar företagsskatt (F-skatt) och särskild A-skatt.